فیلتر کن با

قیمت
تومان تومان
برند
رنگ
more... less
فیلتر کردن محصولات
برگشت به کیف

کیف پرتیز

با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
آبی
سبز
صورتی
قرمز
کرم
مشکی
کیف دوشی زنانه کد X030 پرتیز کیف دوشی زنانه کد X030 پرتیز کیف دوشی زنانه کد X030 پرتیز
959,370 تومان
3%
931,200 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع 19.5 x عرض 18 x پهنا 6 ( cm ) دارای بند دوشی بلند
رنگ :
آبی
سبز
صورتی
قرمز
کرم
مشکی
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
سبز
شیری
صورتی
قهوه ای روشن
مشکی
نارنجی روشن
کیف دوشی زنانه مدل PRD2-007 پرتیز کیف دوشی زنانه مدل PRD2-007 پرتیز
935,640 تومان
3%
911,800 تومان
رنگ :
سبز
شیری
صورتی
قهوه ای روشن
مشکی
نارنجی روشن
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
آبی روشن
صورتی
کالباسی تیره
طوسی
کرم
مشکی
کیف دوشی زنانه مدل X080 پرتیز کیف دوشی زنانه مدل X080 پرتیز
967,280 تومان
3%
940,900 تومان
رنگ :
آبی روشن
صورتی
کالباسی تیره
طوسی
کرم
مشکی
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
بنفش
زرد
سبز
قهوه ای روشن
کرم
مشکی
کیف دوشی زنانه کد X054 پرتیز کیف دوشی زنانه کد X054 پرتیز کیف دوشی زنانه کد X054 پرتیز
959,370 تومان
3%
931,200 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع 18.5 x عرض 15.5 x پهنا 8 ( cm ) دارای بند دوشی بلند
رنگ :
بنفش
زرد
سبز
قهوه ای روشن
کرم
مشکی
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ : 6
آبی روشن
زرد
سبز
صورتی
مشکی
نسکافه ای روشن
کیف پول زنانه مدل PT22-1928 پرتیز کیف پول زنانه مدل PT22-1928 پرتیز
548,050 تومان
3%
533,500 تومان
رنگ : 6
آبی روشن
زرد
سبز
صورتی
مشکی
نسکافه ای روشن
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
زرد
سبز
صورتی
کالباسی تیره
کرم
مشکی
کیف پول زنانه کد PT22-1779 پرتیز کیف پول زنانه کد PT22-1779 پرتیز کیف پول زنانه کد PT22-1779 پرتیز
559,350 تومان
3%
543,200 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع 9 x عرض 19.5  x پهنا 3.5 ( cm ) دارای فضای پول نقد و کارت اعتباری
رنگ :
زرد
سبز
صورتی
کالباسی تیره
کرم
مشکی
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
آبی تیره
سبز
قرمز
کرم
مشکی
نسکافه ای تیره
کیف دوشی زنانه مدل L3-197 پرتیز کیف دوشی زنانه مدل L3-197 پرتیز
854,280 تومان
3%
824,500 تومان
رنگ :
آبی تیره
سبز
قرمز
کرم
مشکی
نسکافه ای تیره
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
آبی روشن
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای تیره
کیف پول زنانه مدل PT23-1986 پرتیز کیف پول زنانه مدل PT23-1986 پرتیز
559,350 تومان
3%
543,200 تومان
رنگ :
آبی روشن
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای تیره
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
سبز
صورتی
قهوه ای روشن
کرم
مشکی
نارنجی روشن
کیف دوشی زنانه کد L143 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L143 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L143 پرتیز
922,080 تومان
3%
892,400 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع 19 x عرض 13 x پهنا 8 ( cm ) دارای بند دوشی بلند
رنگ :
سبز
صورتی
قهوه ای روشن
کرم
مشکی
نارنجی روشن
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نارنجی روشن
نسکافه ای روشن
کیف پول زنانه کد PT21-1679 پرتیز کیف پول زنانه کد PT21-1679 پرتیز کیف پول زنانه کد PT21-1679 پرتیز
559,350 تومان
3%
543,200 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع9.5 x عرض 19 x پهنا 3.5 ( cm ) دارای فضای پول نقد و کارت اعتباری
رنگ :
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نارنجی روشن
نسکافه ای روشن
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
آبی
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای روشن
کیف پول زنانه کد PT21-1809 پرتیز کیف پول زنانه کد PT21-1809 پرتیز کیف پول زنانه کد PT21-1809 پرتیز
559,350 تومان
3%
543,200 تومان
رنگ :
آبی
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای روشن
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
آبی تیره
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای روشن
کیف پول زنانه کد PT21-1793 پرتیز کیف پول زنانه کد PT21-1793 پرتیز کیف پول زنانه کد PT21-1793 پرتیز
559,350 تومان
3%
543,200 تومان
رنگ :
آبی تیره
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای روشن
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
آبی روشن
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای روشن
کیف پول زنانه مدل PT23-1992 پرتیز کیف پول زنانه مدل PT23-1992 پرتیز
548,050 تومان
3%
533,500 تومان
رنگ :
آبی روشن
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای روشن
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
آبی روشن
سبز
قرمز
کرم
مشکی
نسکافه ای روشن
کیف پول زنانه کد PT21-1703 پرتیز کیف پول زنانه کد PT21-1703 پرتیز کیف پول زنانه کد PT21-1703 پرتیز
559,350 تومان
3%
543,200 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع 9.5 x عرض 19 x پهنا 3.5 ( cm ) دارای فضای پول نقد و کارت اعتباری
رنگ :
آبی روشن
سبز
قرمز
کرم
مشکی
نسکافه ای روشن
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
آبی روشن
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای تیره
کیف پول زنانه کد PT22-1853 پرتیز کیف پول زنانه کد PT22-1853 پرتیز کیف پول زنانه کد PT22-1853 پرتیز
559,350 تومان
3%
543,200 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع 10 x عرض 19  x پهنا 2.5 ( cm ) دارای فضای پول نقد و کارت اعتباری
رنگ :
آبی روشن
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای تیره
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
زرد
سبز
صورتی
قرمز
قهوه ای روشن
مشکی
کیف پول زنانه کد PT21-1739 پرتیز کیف پول زنانه کد PT21-1739 پرتیز کیف پول زنانه کد PT21-1739 پرتیز
559,350 تومان
3%
543,200 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع 9.5 x عرض 19 x پهنا 3 ( cm ) دارای فضای پول نقد و کارت اعتباری
رنگ :
زرد
سبز
صورتی
قرمز
قهوه ای روشن
مشکی
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
آبی روشن
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای روشن
کیف پول زنانه کد PT22-1799 پرتیز کیف پول زنانه کد PT22-1799 پرتیز کیف پول زنانه کد PT22-1799 پرتیز
559,350 تومان
3%
543,200 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع 9 x عرض 19  x پهنا 3 ( cm ) دارای فضای پول نقد و کارت اعتباری
رنگ :
آبی روشن
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای روشن
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
آبی روشن
کرم
سبز
صورتی
مشکی
نسکافه ای تیره
کیف پول زنانه مدل PT22-1902 پرتیز کیف پول زنانه مدل PT22-1902 پرتیز
548,050 تومان
3%
533,500 تومان
رنگ :
آبی روشن
کرم
سبز
صورتی
مشکی
نسکافه ای تیره
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
آبی روشن
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای روشن
کیف پول زنانه مدل PT22-1819 پرتیز کیف پول زنانه مدل PT22-1819 پرتیز
559,350 تومان
3%
543,200 تومان
رنگ :
آبی روشن
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای روشن

خرید کیف پرتیز

کیف پرتیز - خرید کیف های پرتیز - قیمت کیف پرتیزس

کیف پرتیز در انواع مختلفی تولید شده که هر کدام تنوع رنگی بسیار جذابی دارند، در ادامه انواع کیف پرتیز لیست شده و امکان خرید نیز از فروشگاه اینترنتی زیباما فراهم شده است.

اگر به دنبال یک کیف جدید هستید، ممکن است بخواهید Prettyzys را بررسی کنید. این شرکت انواع کیف های دستی و کیف پول و موبایل را عرضه می کند که هم شیک و هم مقرون به صرفه هستند.

یکی از محصولات پرطرفدار آنها کیف تک شانه ای است که از چرم PU ساخته شده است. این در طیف وسیعی از رنگ ها عرضه می شود. پرتیز همچنین دارای یک کلاچ کیفی زیپی ساده و مد روز هستند که از چرم PU ساخته شده است که برای بیرون رفتن شبانه عالی است.

مزایای کیف پرتیز عبارتند از قابل تنوع بالای انواع کیف های پرتیز در زیباما و همچنین، قیمت مناسب محصولات پرتیز نقطه قوت دیگر آن است.

انواع کیف برند پرتیز prettyzys:

  • کیف پول پرتیز prettyzys wallets
  • کیف دوشی پرتیز prettyzys crossbody
  • کیف پاسپورتی پرتیز جا کارتی prettyzys
  • کیف موبایل پرتیز 

برند prettyzys کجایی است؟

پرتیز شرکتی است که در سال 2003 تاسیس شد و در شهر گوانگژو واقع شده است. آنها در کیف پول و کیف های PU از مواد، طراحی، تولید و فروش تخصص دارند. نام تجاری ثبت شده "PRETTYZYS" را برای بازار داخلی و خارجی دارند.

خرید از نمایندگی کیف prettyzys در ایران

زیباما به عنوان یکی از فروشندگان دست اول برند پرتیز در ایران بوده و امکان خرید انواع کیف برند پرتیز را فراهم کرده. نمایندگی کیف پرتیز به صورت رسمی وجود ندارد

خرید کیف پرتیز

برای خرید کیف پرتیز از سایت زیباما میتوانید بعد از انتخا رنگ و مدل مد نظر خود، اقدام به ثبت سفارش کنید.

کیف دوشی زنانه پرتیز کیف موبایل پرتیز کیف پول زنانه پرتیز مشاهده بیشترمشاهده کمتر

دسته‌بندی‌ کالاها