فیلتر کن با

قیمت
تومان تومان
برند
رنگ
more... less
فیلتر کردن محصولات
برگشت به کیف پرتیز

کیف پول زنانه پرتیز

با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
زرد
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای روشن
کیف دوشی زنانه مدل X074 پرتیز کیف دوشی زنانه مدل X074 پرتیز
1,251,720 تومان
3%
1,212,500 تومان
رنگ :
زرد
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای روشن
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
آبی روشن
بنفش
زرد
صورتی
قهوه ای روشن
مشکی
کیف دوشی زنانه مدل L3-204 پرتیز کیف دوشی زنانه مدل L3-204 پرتیز
932,520 تومان
3%
902,100 تومان
جنس : چرم مصنوعی ابعاد : ارتفاع 19  x عرض 13.5 x پهنا 7 ( cm ) بند : دارای بند دوشی بلند وزن : 218 گرم گارانتی : 7 روز گارانتی تعویض/مرجوع
رنگ :
آبی روشن
بنفش
زرد
صورتی
قهوه ای روشن
مشکی
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
زرد
سبز
صورتی
کالباسی تیره
کرم
مشکی
کیف پول زنانه کد PT22-1779 پرتیز کیف پول زنانه کد PT22-1779 پرتیز کیف پول زنانه کد PT22-1779 پرتیز
677,160 تومان
3%
659,600 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع 9 x عرض 19.5  x پهنا 3.5 ( cm ) دارای فضای پول نقد و کارت اعتباری
رنگ :
زرد
سبز
صورتی
کالباسی تیره
کرم
مشکی
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نارنجی روشن
نسکافه ای روشن
کیف پول زنانه کد PT21-1679 پرتیز کیف پول زنانه کد PT21-1679 پرتیز کیف پول زنانه کد PT21-1679 پرتیز
677,160 تومان
3%
659,600 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع9.5 x عرض 19 x پهنا 3.5 ( cm ) دارای فضای پول نقد و کارت اعتباری
رنگ :
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نارنجی روشن
نسکافه ای روشن
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
آبی
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای روشن
کیف پول زنانه کد PT21-1809 پرتیز کیف پول زنانه کد PT21-1809 پرتیز کیف پول زنانه کد PT21-1809 پرتیز
677,160 تومان
3%
659,600 تومان
رنگ :
آبی
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای روشن
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
آبی تیره
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای روشن
کیف پول زنانه کد PT22-1793 پرتیز کیف پول زنانه کد PT22-1793 پرتیز کیف پول زنانه کد PT22-1793 پرتیز
677,160 تومان
3%
659,600 تومان
رنگ :
آبی تیره
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای روشن
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
زرد
سبز
صورتی
قهوه ای
کرم
مشکی
کیف پول زنانه کد PT21-1619 پرتیز کیف پول زنانه کد PT21-1619 پرتیز کیف پول زنانه کد PT21-1619 پرتیز
677,160 تومان
3%
659,600 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع 9.5 x عرض 19.5 x پهنا4 ( cm ) دارای فضای پول نقد و کارت اعتباری
رنگ :
زرد
سبز
صورتی
قهوه ای
کرم
مشکی
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
آبی روشن
سبز
صورتی
قهوه ای
کرم
مشکی
کیف پول زنانه کد PT21-1668 پرتیز کیف پول زنانه کد PT21-1668 پرتیز کیف پول زنانه کد PT21-1668 پرتیز
548,050 تومان
3%
533,500 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع 9.5 x عرض 11.5 x پهنا 3 ( cm ) دارای فضای پول نقد و کارت اعتباری
رنگ :
آبی روشن
سبز
صورتی
قهوه ای
کرم
مشکی
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
زرد
سبز
صورتی
قرمز
قهوه ای روشن
مشکی
کیف پول زنانه کد PT21-1739 پرتیز کیف پول زنانه کد PT21-1739 پرتیز کیف پول زنانه کد PT21-1739 پرتیز
677,160 تومان
3%
659,600 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع 9.5 x عرض 19 x پهنا 3 ( cm ) دارای فضای پول نقد و کارت اعتباری
رنگ :
زرد
سبز
صورتی
قرمز
قهوه ای روشن
مشکی
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
آبی روشن
سبز
قرمز
کرم
مشکی
نسکافه ای روشن
کیف پول زنانه کد PT21-1703 پرتیز کیف پول زنانه کد PT21-1703 پرتیز کیف پول زنانه کد PT21-1703 پرتیز
559,350 تومان
3%
543,200 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع 9.5 x عرض 19 x پهنا 3.5 ( cm ) دارای فضای پول نقد و کارت اعتباری
رنگ :
آبی روشن
سبز
قرمز
کرم
مشکی
نسکافه ای روشن
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
آبی روشن
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای تیره
کیف پول زنانه کد PT22-1672 پرتیز کیف پول زنانه کد PT22-1672 پرتیز کیف پول زنانه کد PT22-1672 پرتیز
677,160 تومان
3%
659,600 تومان
رنگ :
آبی روشن
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای تیره
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نارنجی روشن
نسکافه ای روشن
کیف دوشی زنانه مدل L3-206 پرتیز کیف دوشی زنانه مدل L3-206 پرتیز
1,067,040 تومان
3%
1,037,900 تومان
جنس : چرم مصنوعی ابعاد : ارتفاع 18.5 x عرض 13 x پهنا 9 ( cm ) بند : دارای بند دوشی بلند وزن : 220 گرم گارانتی : 7 روز گارانتی تعویض/مرجوع
رنگ :
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نارنجی روشن
نسکافه ای روشن
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
آبی روشن
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای روشن
کیف پول زنانه مدل PT23-1992 پرتیز کیف پول زنانه مدل PT23-1992 پرتیز
656,640 تومان
3%
640,200 تومان
رنگ :
آبی روشن
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای روشن
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
آبی روشن
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای تیره
کیف پول زنانه مدل PT23-1986 پرتیز کیف پول زنانه مدل PT23-1986 پرتیز
677,160 تومان
3%
659,600 تومان
رنگ :
آبی روشن
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای تیره
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
آبی
زرد
سبز
صورتی
کرم
مشکی
کیف پول زنانه کد PT22-1839 پرتیز کیف پول زنانه کد PT22-1839 پرتیز کیف پول زنانه کد PT22-1839 پرتیز
677,160 تومان
3%
659,600 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع 9.5 x عرض 19  x پهنا 3 ( cm ) دارای فضای پول نقد و کارت اعتباری
رنگ :
آبی
زرد
سبز
صورتی
کرم
مشکی
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
آبی روشن
صورتی
کرم
مشکی
نارنجی روشن
نسکافه ای روشن
کیف پول زنانه کد PT20-1579 پرتیز کیف پول زنانه کد PT20-1579 پرتیز کیف پول زنانه کد PT20-1579 پرتیز
677,160 تومان
3%
659,600 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع 9.5 x عرض 19 x پهنا 3 ( cm ) دارای فضای پول نقد و کارت اعتباری
رنگ :
آبی روشن
صورتی
کرم
مشکی
نارنجی روشن
نسکافه ای روشن
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نارنجی روشن
نسکافه ای روشن
کیف پول زنانه کد PT22-1801 پرتیز کیف پول زنانه کد PT22-1801 پرتیز کیف پول زنانه کد PT22-1801 پرتیز
548,050 تومان
3%
533,500 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع9.5 x عرض 11.5 x پهنا 3 ( cm ) دارای فضای پول نقد و کارت اعتباری
رنگ :
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نارنجی روشن
نسکافه ای روشن
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
آبی روشن
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای تیره
کیف پول زنانه کد PT22-1853 پرتیز کیف پول زنانه کد PT22-1853 پرتیز کیف پول زنانه کد PT22-1853 پرتیز
559,350 تومان
3%
543,200 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع 10 x عرض 19  x پهنا 2.5 ( cm ) دارای فضای پول نقد و کارت اعتباری
رنگ :
آبی روشن
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای تیره
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
آبی روشن
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای روشن
کیف پول زنانه کد PT22-1799 پرتیز کیف پول زنانه کد PT22-1799 پرتیز کیف پول زنانه کد PT22-1799 پرتیز
577,500 تومان
3%
562,600 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع 9 x عرض 19  x پهنا 3 ( cm ) دارای فضای پول نقد و کارت اعتباری
رنگ :
آبی روشن
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای روشن

خرید کیف پول زنانه پرتیز

کیف پول زنانه پرتیز

کیف پول پرتیز برندی است که انواع کیف پول های شیک، کاربردی و ایمن را برای خانم ها ارائه می دهد. آنها ویژگی ها و مزایای زیادی دارند که ارزش خرید را برای آنها ایجاد می کند. اگر به دنبال یک کیف پول جدید هستید یا می خواهید آن را به عنوان هدیه بدهید، باید کیف پول پرتیز را بررسی کنید.

آیا به دنبال کیف پولی شیک، کاربردی و ایمن هستید؟ اگر چنین است، ممکن است بخواهید کیف پول پرتیزیس را بررسی کنید، برندی که انواع کیف پول زنانه را ارائه می دهد.

کیف پول پرتیز prettyzys چیست؟

کیف پول پرتیزیس برندی است که انواع کیف پول زنانه مانند کیف پول دو تایی، مچی، کلاچ و جا کارتی را به فروش می رساند. این کیف پول ها از چرم مصنوعی ساخته شده اند و دارای ویژگی های مسدود کننده RFID برای محافظت از کارت های شما در برابر سرقت هویت هستند. آنها همچنین دارای رنگ ها، اندازه ها و طرح های مختلفی هستند که مطابق با ترجیحات و نیازهای شما هستند.

کیف نقد پرتیز prettyzys چه ویژگی هایی دارد؟

کیف پول پرتیزیز دارای ویژگی های زیادی است که آن را به انتخابی عالی برای خانم هایی تبدیل می کند که می خواهند کیف پولی شیک و کاربردی داشته باشند. در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم:

  • کیفیت دست ساز: کیف پول های پرتیزیس با دقت و توجه به جزئیات دست ساز هستند. بافت صاف و دوختی بادوام دارند که طول عمر آنها را تضمین می کند.
  • بسته شدن با زیپ : کیف پول های پرتیزیس دارای یک قفل یا زیپ بسته می شوند که وسایل ضروری شما را ایمن نگه می دارد. شما لازم نیست نگران گم شدن پول یا کارت خود در هنگام حمل آنها باشید.
  • محفظه های متعدد: کیف پول های پرتیزیس دارای چندین محفظه برای پول نقد، سکه، کارت، رسید و حتی تلفن شما هستند. برخی از مدل ها می توانند تا گوشی های 6.5 اینچی را در خود جای دهند. شما به راحتی می توانید وسایل خود را مرتب کنید و هر زمان که به آنها نیاز داشتید به آنها دسترسی داشته باشید.
  • شیک و کژوال : کیف پول های پرتیزیس شیک و غیررسمی هستند و می توان از آنها به عنوان کیف پول کوچک یا مچ بند برای مناسبت های مختلف استفاده کرد. می توانید آن ها را با لباس ها و اکسسوری های خود ست کنید یا به دوستان یا خانواده خود هدیه دهید.

مزایای کیف پول پرتیز prettyzys چیست؟

کیف پول پرتیزیس prettyzys مزایای زیادی دارد که ارزش خرید را دارد. در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم:

  • مسدود کردن RFID: کیف پول های پرتیزیس دارای ویژگی های مسدود کننده RFID هستند که از هکرها از اسکن کارت های شما و سرقت اطلاعات شما جلوگیری می کند. این به شما آرامش خاطر را هنگام سفر یا خرید آنلاین می دهد.
  • قیمت مقرون به صرفه: کیف پول های پرتیزیس در مقایسه با سایر برندهایی که محصولات مشابه ارائه می دهند مقرون به صرفه هستند. شما می توانید یک کیف پول باکیفیت بدون شکستن بانک تهیه کنید.
  • رنگ بندی جذاب: کیف پول های پرتیزیس در رنگ بندی های بسیار جذابی آماده شده اند که از رنگ های رسمی مانند مشکی و یا رنگ هایی که امکان ست کردن کیف پول با لباس و دیگر زیورآلات وجود داشته باشد را دارد.
  • تنوع در مدل و طرح: طرح های کیف پول پرتیزیس بسیار زیاد بوده و در انواع طرح های چرم مصصنوعی و رنگ های جذاب به فروش می رسد.

کیف پول یکی از اجزای ضروری هر زن است که به‌عنوان یک اکسسوری مهم و پرکاربرد در زندگی روزمره شناخته می‌شود. اما کیف پول زنانه پرتیز از دیگر کیف‌های معمولی به خاطر طراحی زیبا و خاص خود متمایز می‌شود. کیف پول زنانه پرتیز با استفاده از جنس‌های متنوع، دیزاین‌های جذاب و برش‌های دقیق، به طور همزمان انعطاف‌پذیری و شیکی را به خود اختصاص داده است. این کیف پول‌ها به‌عنوان یک ارزش افزوده در جمع‌آوری لوازم شخصی و مهمانی‌ها، توجه همه را به سوی خود جلب می‌کنند.

ویژگی‌ها و طرح‌های کیف پول زنانه پرتیز

کیف پول زنانه پرتیز با توجه به نیازها و سلیقه‌های مختلف، از طراحی‌های متنوعی برخوردار است. این کیف‌ها از جنس‌های مختلفی مانند چرم طبیعی، مصنوعی، پارچه‌ای و همچنین مواد مرغوب مصنوعی تولید می‌شوند. طرح‌های کیف پول زنانه پرتیز نیز از ساده و کلاسیک تا پر‌جنب و جوش، با رنگ‌ها و الگوهای متنوع موجود است. همچنین این کیف‌ها از جزئیاتی همچون زیپ‌ها، دکمه‌ها، جیب‌ها و قسمت‌های جداشدنی برخوردارند که کمک به بهینه‌سازی فضا و نگهداری بهتر لوازم شخصی می‌کنند.

 خرید کیف پول زنانه پرتیز از فروشگاه آنلاین زیباما

شما می‌توانید کیف پول زنانه پرتیز مورد نظر خود را از فروشگاه آنلاین زیباما به راحتی تهیه کنید. فروشگاه آنلاین زیباما یکی از برترین و معتبرترین فروشگاه‌های اینترنتی است که به مشتریان امکان خرید محصولات با کیفیت و برندهای معروف را فراهم می‌کند. برای خرید کیف پول زنانه پرتیز از این فروشگاه، کافی است وارد وب‌سایت زیباما شده و از دسته‌بندی کیف‌ها به قسمت کیف پول زنانه پرتیز مراجعه کنید. سپس با مرور نمونه‌های مختلف موجود در این دسته و انتخاب طرح و رنگ مورد نظر، می‌توانید با چند کلیک ساده خرید خود را انجام دهید.

قیمت کیف پول زنانه پرتیز در فروشگاه آنلاین زیباما بسته به جنس، طراحی و برند متغیر است. با این حال، فروشگاه آنلاین زیباما از قیمت‌های رقابتی برخوردار است و سعی دارد با ارائه تخفیف‌ها و پیشنهادات ویژه، امکان دسترسی آسان و مقرون به‌صرفه به کیف پول‌های پرتیز را برای مشتریان فراهم سازد.

کیف پول زنانه پرتیز با طراحی‌های جذاب و کیفیت بالا انتخاب بسیاری از زنان است. فروشگاه آنلاین زیباما به عنوان یکی از برترین فروشگاه‌های اینترنتی، امکان خرید این کیف‌های شیک و زیبا را با قیمت‌های مقرون به‌صرفه فراهم می‌کند. با مراجعه به وب‌سایت زیباما و مشاهده نمونه‌های مختلف، می‌توانید کیف پول زنانه پرتیز مورد نظر خود را انتخاب و با چند کلیک ساده آن را سفارش دهید. به‌راحتی می‌توانید از فروشگاه آنلاین زیباما خرید کنید و از خدمات ارسال سریع آن بهره‌برداری کنید. با داشتن کیف پول زنانه پرتیز مورد علاقه، همچنین می‌توانید لحظات خوش‌بینی را در کنار خود تجربه کنید و به‌راحتی لوازم شخصی خود را به همراه خود داشته باشید.

مشاهده بیشترمشاهده کمتر

دسته‌بندی‌ کالاها