فیلتر کن با

قیمت
تومان تومان
برند
رنگ
more... less
فیلتر کردن محصولات
برگشت به کیف پرتیز

کیف موبایل پرتیز

با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
سبز
صورتی
کالباسی تیره
کرم
مشکی
نسکافه ای روشن
کیف دوشی زنانه کد L060 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L060 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L060 پرتیز
776,500 تومان
3%
756,600 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع 18.5 x عرض 10.5 x پهنا 7.5 ( cm ) وزن : 295 گرم دارای بند دوشی بلند
رنگ :
سبز
صورتی
کالباسی تیره
کرم
مشکی
نسکافه ای روشن
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
بنفش
سبز
صورتی
قهوه ای
کرم
مشکی
کیف دوشی زنانه کد L154 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L154 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L154 پرتیز
982,680 تومان
3%
950,600 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع 18 x عرض 12 x پهنا 8 ( cm ) دارای بند دوشی بلند
رنگ :
بنفش
سبز
صورتی
قهوه ای
کرم
مشکی
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نارنجی روشن
نسکافه ای تیره
کیف دوشی زنانه کد L092 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L092 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L092 پرتیز
1,769,580 تومان
3%
1,716,900 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع 19 x عرض 11.5 x پهنا 7.5 ( cm ) وزن : 320 گرم دارای بند دوشی بلند
رنگ :
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نارنجی روشن
نسکافه ای تیره
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
آبی روشن
شیری
صورتی
کرم
مشکی
نارنجی روشن
کیف دوشی زنانه کد L179 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L179 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L179 پرتیز
1,002,060 تومان
3%
970,000 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع 19 x عرض 13.5 x پهنا 6.5 ( cm ) دارای بند دوشی بلند
رنگ :
آبی روشن
شیری
صورتی
کرم
مشکی
نارنجی روشن
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
آبی
بنفش
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای تیره
کیف دوشی زنانه کد L173 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L173 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L173 پرتیز
973,560 تومان
3%
940,900 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع 18.5 x عرض 13 x پهنا 7.5 ( cm ) دارای بند دوشی بلند
رنگ :
آبی
بنفش
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای تیره
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
آجری
سبز
صورتی
قهوه ای روشن
کرم
مشکی
کیف دوشی زنانه کد L157 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L157 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L157 پرتیز
966,720 تومان
3%
940,900 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع 18.5 x عرض 13 x پهنا 6 ( cm )  دارای بند دوشی بلند
رنگ :
آجری
سبز
صورتی
قهوه ای روشن
کرم
مشکی
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
آبی روشن
صورتی
کالباسی
طوسی
مشکی
کیف دوشی زنانه کد L027 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L027 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L027 پرتیز
909,720 تومان
3%
882,700 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع 19.5 x عرض 12 x پهنا 3.5 ( cm ) دارای بند دوشی بلند
رنگ :
آبی روشن
صورتی
کالباسی
طوسی
مشکی
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
سبز
صورتی
قهوه ای روشن
کرم
مشکی
نارنجی روشن
کیف دوشی زنانه کد L143 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L143 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L143 پرتیز
922,080 تومان
3%
892,400 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع 19 x عرض 13 x پهنا 8 ( cm ) دارای بند دوشی بلند
رنگ :
سبز
صورتی
قهوه ای روشن
کرم
مشکی
نارنجی روشن
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
سبز
کالباسی تیره
قهوه ای
قهوه ای روشن
کرم
مشکی
کیف دوشی زنانه کد L156 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L156 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L156 پرتیز
1,789,920 تومان
3%
1,736,300 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع 18.5 x عرض 12.5 x پهنا 8 ( cm ) دارای بند دوشی بلند
رنگ :
سبز
کالباسی تیره
قهوه ای
قهوه ای روشن
کرم
مشکی
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
آبی روشن
صورتی
کالباسی تیره
مشکی
نسکافه ای روشن
کیف دوشی زنانه کد L164 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L164 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L164 پرتیز
989,520 تومان
3%
960,300 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع 17.5 x عرض 14.5 x پهنا 6.5 ( cm ) دارای بند دوشی بلند
رنگ :
آبی روشن
صورتی
کالباسی تیره
مشکی
نسکافه ای روشن
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
بژ
سبز
صورتی
مشکی
نارنجی روشن
نسکافه ای روشن
کیف دوشی زنانه کد L135 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L135 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L135 پرتیز
989,520 تومان
3%
960,300 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع 19 x عرض 14 x پهنا 5 ( cm ) بند : دارای بند دوشی بلند
رنگ :
بژ
سبز
صورتی
مشکی
نارنجی روشن
نسکافه ای روشن
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
آبی روشن
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای تیره
کیف دوشی زنانه کد L146 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L146 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L146 پرتیز
1,789,920 تومان
3%
1,736,300 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع 19 x عرض 12.5 x پهنا 6.5 ( cm ) دارای بند دوشی بلند
رنگ :
آبی روشن
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای تیره
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
بژ
صورتی
کَمِل
مشکی
کیف دوشی زنانه کد L130 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L130 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L130 پرتیز
811,340 تومان
3%
785,700 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع19.5 x عرض 9.5 x پهنا 3.5 ( cm ) دارای بند دوشی بلند
رنگ :
بژ
صورتی
کَمِل
مشکی
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
آجری
سبز
صورتی
قهوه ای روشن
کرم
مشکی
کیف دوشی زنانه کد L166 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L166 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L166 پرتیز
1,708,560 تومان
3%
1,658,700 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع18.5 x عرض 13 x پهنا 6.5 ( cm ) دارای بند دوشی بلند
رنگ :
آجری
سبز
صورتی
قهوه ای روشن
کرم
مشکی
با هر خرید، در خرید بعدی تخفیف بگیرید. امتیاز خرید
رنگ :
زرد
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای روشن
کیف دوشی زنانه کد L108 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L108 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L108 پرتیز
989,520 تومان
3%
960,300 تومان
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع 19 x عرض 12.5 x پهنا 5 ( cm ) دارای بند دوشی بلند وزن : 230 گرم
رنگ :
زرد
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای روشن
آبی
آجری
صورتی
قهوه ای روشن
کرم
مشکی
کیف دوشی زنانه کد L141 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L141 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L141 پرتیز
ناموجود
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع 18.5 x عرض 14 x پهنا 6.5 ( cm ) بند : دارای بند دوشی بلند
ناموجود
آبی
آجری
صورتی
قهوه ای روشن
کرم
مشکی
بنفش
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای روشن
کیف دوشی زنانه کد L176 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L176 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L176 پرتیز
ناموجود
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع 18.5 x عرض 13 x پهنا 6 ( cm ) دارای بند دوشی بلند
ناموجود
بنفش
سبز
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای روشن
خاکی
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای تیره
کیف دوشی زنانه کد L170 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L170 پرتیز کیف دوشی زنانه کد L170 پرتیز
ناموجود
جنس : چرم مصنوعی PU ابعاد : ارتفاع 18 x عرض 12 x پهنا 7.5 ( cm ) دارای بند دوشی بلند
ناموجود
خاکی
صورتی
کرم
مشکی
نسکافه ای تیره

خرید کیف موبایل پرتیز

کیف موبایل پرتیز

کیف موبایل پرتیز با تلفیقی از طراحی جذاب، کیفیت ساخت برتر و قابلیت‌های متعدد، به یک انتخاب عالی برای محافظت از گوشی‌های هوشمند شما تبدیل شده است. با خرید آن از فروشگاه آنلاین زیباما، شما به راحتی می‌توانید به کیفیت و شیک‌ترین طراحی دست یابید.


طراحی متنوع و جذاب:

  • کیف موبایل پرتیز با توجه به انواع مختلف گوشی‌های هوشمند با طراحی‌های متنوعی به بازار عرضه می‌شود. از طراحی‌های کلاسیک و شیک گرفته تا مدل‌های مدرن و جوان‌پسند، این کیف‌ها متناسب با سلیقه‌ها و نیازهای مختلف کاربران طراحی شده‌اند. ضمناً، انتخاب از بین رنگ‌های مختلف نیز به کاربران امکان می‌دهد تا کیف موبایل خود را با سلیقه شخصی خود هماهنگ کنند.

کیفیت ساخت برتر:

  • یکی از عوامل مهم در انتخاب کیف موبایل، کیفیت ساخت آن است. کیف موبایل پرتیز با استفاده از مواد باکیفیت و دقت در جزئیات ساخت، اطمینان از محافظت بهتر از گوشی‌های هوشمند شما را به شما می‌دهد. از دوخت‌های دقیق تا جزئیات مرتبط با بسته‌بندی، همه جنبه‌های کیفیت در این محصول مورد توجه قرار گرفته‌اند.

قابلیت‌های متنوع:

کیف موبایل پرتیز با ارائه قابلیت‌های متنوعی به کاربران امکان استفاده آسان و مفید را فراهم می‌کند. برخی از ویژگی‌های معمول شامل:

  • جیب‌های داخلی: برای قرار دادن کارت‌های اعتباری، پول نقد و سایر جزئیات کوچک.
  • قابلیت اتصال به کمربند: برای حمل راحت تر و دسترسی سریع‌تر به گوشی.
  • قابلیت استند: برای مشاهده ویدئوها و عکس‌ها به صورت دست‌فری.
  • ضدآبی: برای محافظت در برابر رطوبت و آب.

نحوه خرید از فروشگاه آنلاین زیباما:

کیف موبایل پرتیز را می‌توانید از فروشگاه آنلاین زیباما تهیه کنید. برای این منظور، کافیست به وبسایت زیباما مراجعه کرده و به بخش "کیف موبایل پرتیز" بروید. در این بخش، مدل‌ها، طراحی‌ها، رنگ‌ها و ویژگی‌های مختلف موجود است. پس از انتخاب مورد مورد نظر، می‌توانید آن را به سبد خرید اضافه کنید.


قیمت و تخفیف‌ها:

قیمت کیف موبایل پرتیز متناسب با کیفیت ساخت و ویژگی‌های آن است. هرچند که قیمت دقیق در متن به دلیل محدودیت‌های فضایی آورده نمی‌شود، اما شما می‌توانید با مراجعه به وبسایت زیباما اطلاعات دقیق‌تری در خصوص قیمت‌ها و تخفیف‌های فعلی کسب کنید.


با پیشرفت فناوری و توسعه گوشی‌های هوشمند، کیفیت و ظاهر گوشی‌ها نیز به یکی از مهمترین فاکتورها در انتخاب آنها تبدیل شده است. در این میان، کیف موبایل پرتیز با ارائه طراحی‌های جذاب، جنس‌های باکیفیت و قابلیت‌های متنوع، توانسته است جایگاه ویژه‌ای در بازار کیف‌های موبایل کسب کند. این مقاله به بررسی ویژگی‌ها، طراحی، کیفیت ساخت و نحوه خرید کیف موبایل پرتیز می‌پردازد.

مشاهده بیشترمشاهده کمتر

دسته‌بندی‌ کالاها