رنگ مو لیدی نیو فایو 100 میل

کالای جدید

9,000 تومان

 • مشکی 1.0
 • قهوه ایی خیلی تیره 2.0
 • قهوه ایی تیره 3.0
 • قهوه ایی 4.0
 • قهوه ایی روشن 5.0
 • بلوند تیره 6.0
 • بلوند 7.0
 • بلوند روشن 8.0
 • بلوند خیلی روشن 9.0
 • بلوند خیلی خیلی روشن 10.0
 • قهوه ایی تیره اکسترا 3.00
 • قهوه ایی متوسط اکسترا 4.00
 • قهوه ایی روشن اکسترا 5.00
 • بلوند تیره اکسترا 6.00
 • بلوند متوسط اکسترا 7.00
 • بلوند روشن اکسترا 8.00
 • بلوند خیلی روشن اکسترا 9.00
 • بلوند پلاتینه اکسترا 10.00
 • مشکی پرکلاغی 1.1
 • قهوه ایی خاکستری تیره 3.1
 • قهوه ایی خاکستری 4.1
 • قهوه ایی خاکستری روشن 5.1
 • بلوند خاکستری تیره 6.1
 • بلوند خاکستری متوسط 7.1
 • بلوند خاکستری روشن 8.1
 • بلوند خاکستری خیلی روشن 9.1
 • بلوند پلاتینه نقره ایی 1.(1/2)9
 • بلوند نقره ایی 10.1
 • قهوه ایی زیتونی تیره 3.3
 • قهوه ایی زیتونی متوسط 4.3
 • قهوه ایی زیتونی روشن 5.3
 • بلوند زیتونی تیره 6.3
 • بلوند زیتونی متوسط 7.3
 • بلوند زیتونی روشن 8.3
 • بلوند زیتونی خیلی روشن 9.3
 • بلوند زیتونی خیلی خیلی روشن 10.3
 • قهوه ایی طلایی تیره 3.5
 • قهوه ایی طلایی متوسط 4.5
 • قهوه ایی طلایی روشن 5.5
 • بلوند طلایی تیره 6.5
 • بلوند طلایی متوسط 7.5
 • بلوند طلایی 8.5
 • بلوند طلایی روشن 9.5
 • بلوند طلایی خیلی روشن 5.(1/2)9
 • قهوه ایی دودی تیره 3.2
 • قهوه ایی دودی متوسط 4.2
 • قهوه ایی دودی روشن 5.2
 • بلوند دودی تیره 6.2
 • بلوند دودی متوسط 7.2
 • بلوند دودی روشن 8.2
 • بلوند دودی خیلی روشن 9.2
 • بلوند دودی خیلی خیلی روشن 10.2
 • بلوند بژ تیره 6.31
 • بلوند بژ متوسط 7.31
 • بلوند بژ روشن 8.31
 • بلوند بژ خیلی روشن 9.31
 • بلوند بژ فوق العاده روشن 10.31
 • قهوه ایی فندقی شکلاتی متوسط 4.65
 • قهوه ایی فندقی شکلاتی روشن 5.65
 • بلوند فندقی شکلاتی تیره 6.65
 • بلوند فندقی شکلاتی متوسط 7.65
 • بلوند فندقی شکلاتی روشن 8.65
 • قهوه ایی طبیعی خاکستری 4NC
 • قهوه ایی طبیعی خاکستری روشن 5NC
 • بلوند طبیعی خاکستری تیره 6NC
 • بلوند طبیعی خاکستری 7NC
 • قهوه ایی مسی متوسط 4.4
 • قهوه ایی مسی روشن 5.4
 • بلوند مسی تیره 6.4
 • بلوند مسی متوسط 7.4
 • بلوند مسی روشن 8.4
 • بلوند مسی خیلی روشن 9.4
 • شرابی تیره 4.20
 • شرابی متوسط 5.20
 • شرابی روشن 6.20
 • شرابی خیلی روشن 7.20
 • بلوند مسی آلبالویی تیره 6.45
 • بلوند مسی آلبالویی روشن 8.45
 • بلوند مسی خیلی روشن 8.44
 • بلوند مسی قرمز تیره 6.46
 • بلوند مسی قرمز 7.46
 • بلوند مسی قرمز روشن 8.46
 • آلبالویی تیره 5.55
 • آلبالویی 6.55
 • آلبالویی روشن 7.55
 • بلوطی قرمز تیره 4.62
 • بلوطی قرمز 5.62
 • بلوند خیلی قرمز تیره 6.66
 • بلوند خیلی قرمز 7.66
 • بلوند بلوطی تیره 6.64
 • بلوند بلوطی 7.64
 • بلوند فوق العاده روشن (عاج فیلی) 900
 • بلوند فوق العاده روشن با تن خاکستری (خوشه نقره ایی) 901
 • بلوند فوق العاده روشن با تن صدفی (مرواریدی) 902
 • بلوند فوق العاده روشن با تن طلایی (سان لایت) 903
 • نقره ایی خاکستری 911
 • نقره ایی 90.01
 • صدفی 90.02
 • بژ طلایی 90.32
 • بلوند خاکستری بژ فوق العاده روشن (عروسکی) 913
 • بلوند صدفی 934
 • قهوه ایی نسکافه ایی 4.77
 • بلوند نسکافه ایی 6.77
 • شیر نسکافه ایی 8.77
 • قهوه ایی کاراملی 5.07
 • بلوند کاراملی 8.07
 • بلوند کاراملی روشن 9.07
 • بلوند شنی 6.25
 • بلوند شنی روشن 7.25
 • بلوند شنی خیلی روشن 9.25
 • قهوه ایی کاپوچینو 5.45
 • بلوند کاپوچینو 8.54
 • دارچینی متوسط 5.75
 • دارچینی روشن 7.75
 • بلوند کنفی 6.15
 • بلوند کنفی روشن 9.15
 • روشن کننده 000

برند : لیدی Lady

مقدار تخفیف

تعداد قیمت سود شما از این خرید
بیش از 24 عدد 9,000 تومان بیش از 6,480 تومان
بیش از 72 عدد 9,000 تومان بیش از 32,400 تومان
بیش از 120 عدد 9,000 تومان بیش از 75,600 تومان
 
اطلاعات بیشتر

رنگ مو لیدی نیو فایو 100 میل

شامل رنگ های :

مشکی 1.0            
قهوه ایی خیلی تیره 2.0                  
قهوه ایی تیره 3.0                  
قهوه ایی 4.0                 
قهوه ایی روشن 5.0                  
بلوند تیره 6.0                  
بلوند 7.0                 
بلوند روشن 8.0                  
بلوند خیلی روشن 9.0                  
بلوند خیلی خیلی روشن 10.0                  
قهوه ایی تیره اکسترا 3.00                 
قهوه ایی متوسط اکسترا 4.00                 
قهوه ایی روشن اکسترا 5.00                   
بلوند تیره اکسترا 6.00                  
بلوند متوسط اکسترا 7.00                  
بلوند روشن اکسترا 8.00                  
بلوند خیلی روشن اکسترا 9.00              
بلوند پلاتینه اکسترا 10.00              
مشکی پرکلاغی 1.1              
قهوه ایی خاکستری تیره 3.1             
قهوه ایی خاکستری 4.1              
قهوه ایی خاکستری روشن 5.1              
بلوند خاکستری تیره 6.1              
بلوند خاکستری متوسط 7.1              
بلوند خاکستری روشن 8.1              
بلوند خاکستری خیلی روشن 9.1              
بلوند پلاتینه نقره ایی 1.(1/2)9              
بلوند نقره ایی 10.1                  
قهوه ایی زیتونی تیره 3.3              
قهوه ایی زیتونی متوسط 4.3              
قهوه ایی زیتونی روشن 5.3              
بلوند زیتونی تیره 6.3              
بلوند زیتونی متوسط 7.3              
بلوند زیتونی روشن 8.3             
بلوند زیتونی خیلی روشن 9.3             
بلوند زیتونی خیلی خیلی روشن 10.3              
قهوه ایی طلایی تیره 3.5              
قهوه ایی طلایی متوسط 4.5             
قهوه ایی طلایی روشن 5.5              
بلوند طلایی تیره 6.5                  
بلوند طلایی متوسط 7.5                  
بلوند طلایی 8.5                       
بلوند طلایی روشن 9.5              
بلوند طلایی خیلی روشن 5.(1/2)9                 
قهوه ایی دودی تیره 3.2              
قهوه ایی دودی متوسط 4.2              
قهوه ایی دودی روشن 5.2              
بلوند دودی تیره 6.2                 
بلوند دودی متوسط 7.2                 
بلوند دودی روشن 8.2         
بلوند دودی خیلی روشن 9.2             
بلوند دودی خیلی خیلی روشن 10.2         
بلوند بژ تیره 6.31          
بلوند بژ متوسط 7.31          
بلوند بژ روشن 8.31              
بلوند بژ خیلی روشن 9.31              
بلوند بژ فوق العاده روشن 10.31              
قهوه ایی فندقی شکلاتی متوسط 4.65              
قهوه ایی فندقی شکلاتی روشن 5.65              
بلوند فندقی شکلاتی تیره 6.65             
بلوند فندقی شکلاتی متوسط 7.65              
بلوند فندقی شکلاتی روشن 8.65              
قهوه ایی طبیعی خاکستری 4NC              
قهوه ایی طبیعی خاکستری روشن 5NC              
بلوند طبیعی خاکستری تیره 6NC             
بلوند طبیعی خاکستری 7NC             
قهوه ایی مسی متوسط 4.4              
قهوه ایی مسی روشن 5.4              
بلوند مسی تیره 6.4                      
بلوند مسی متوسط 7.4                  
بلوند مسی روشن 8.4              
بلوند مسی خیلی روشن 9.4              
شرابی تیره 4.20                   
شرابی متوسط 5.20              
شرابی روشن 6.20                    
شرابی خیلی روشن 7.20              
بلوند مسی آلبالویی تیره 6.45              
بلوند مسی آلبالویی روشن 8.45                  
بلوند مسی خیلی روشن 8.44                  
بلوند مسی قرمز تیره 6.46             
بلوند مسی قرمز 7.46              
بلوند مسی قرمز روشن 8.46                  
آلبالویی تیره 5.55                       
آلبالویی 6.55                  
آلبالویی روشن 7.55              
بلوطی قرمز تیره 4.62              
بلوطی قرمز 5.62                 
بلوند خیلی قرمز تیره 6.66              
بلوند خیلی قرمز 7.66             
بلوند بلوطی تیره 6.64              
بلوند بلوطی 7.64             
بلوند فوق العاده روشن (عاج فیلی) 900             
بلوند فوق العاده روشن با تن خاکستری (خوشه نقره ایی) 901              
بلوند فوق العاده روشن با تن صدفی (مرواریدی) 902             
بلوند فوق العاده روشن با تن طلایی (سان لایت) 903         
رنگ مو لیدی - نقره ایی خاکستری 911     
نقره ایی 90.01             
صدفی 90.02         
بژ طلایی 90.32         
بلوند خاکستری بژ فوق العاده روشن (عروسکی) 913              
بلوند صدفی 934

 
چطوری سفارش بدم؟

سریعترین روش سفارش زدن دکمه افزودن به سبدخرید هست، که خیلی راحت میتونید سفارش بدید.

اگر به هر دلیلی نمیتونید اینترنتی خرید کنید، یکی از روش های زیر رو انتخاب کنید و سفارشتون بهمون بگید:

در ساعات و روزهای اداری با شماره 02177840017  تماس بگیرید.

به شماره 09032009455 در تلگرام یا واتس اپ پیام بدید ( این شماره پاسخگویی تلفنی و صوتی ندارد)

 
چرا باید به شما اعتماد کنم؟

تمامی محصولات معرفی شده در فروشگاه زیباما بطور مستقیم از طریق تولیدکنندگان، وارد کنندگان و یا نمایندگی‌های رسمی آنها تامین و تقدیم شما می‌گردد و هرگز محصول کارکرده، بدون تاریخ و یا تقلبی با عناوین درجه یک و... در این فروشگاه عرضه نشده و نخواهد شد. اگر به تازگی با ما آشنا شده‌اید نگران نباشید، شما می‌توانید از ۱۵ روز مهلت عودت که شرایط آن بطور کامل در اینجا درج شده استفاده کرده و در صورت وجود هرگونه مشکل مطابق بندهای شرایط عودت، سفارش خود را عودت داده و وجه پرداختی را بطور کامل ظرف کمتر از 48 ساعت کاری دریافت نمایید.

زیباما به موازات اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح در زمینه عرضه این محصولات، سیاست مشتری‌مداری و برقراری ارتباطی طولانی‌مدت با مخاطبان را اتخاذ نموده است. فروش کالاهای جعلی ممکن است در کوتاه مدت حاشیه سود قابل توجهی را عاید فروشنده نماید ولی مطمئناً این روند کوتاه مدت خواهد بود.

هزاران سفارش پردازش شده در این فروشگاه، گواه رضایت و اعتماد شماست.

همچنین در هر زمان می توانید با واحد امور مشتریان تماس بگیرید و سوالات خود را مطرح کنید.

از اعتماد شما سپاسگزاریم

 
خرید سالنی

برای خرید سالنی و مشاهده اقلام سالنی به صورت یکجا در کانال تلگرام عضو شوید.

عضویت در کانال تلگرامی

آیدی کانال: zibamasaloni

همراه این کالا پیشنهاد می شود

28 محصول مشابه یافت شد

محصولات بازدیدشده

منو