22,880 تومان 26,000 تومان
 • مشکی اکسترا 1.00مشکی اکسترا 1.00
 • قهوه ای تیره اکسترا 3.00قهوه ای تیره اکسترا 3.00
 • قهوه ای متوسط اکسترا 4.00قهوه ای متوسط اکسترا 4.00
 • قهوه ای روشن اکسترا 5.00 قهوه ای روشن اکسترا 5.00
 • بلوند تیره اکسترا 6.00 بلوند تیره اکسترا 6.00
 • بلوند متوسط اکسترا 7.00 بلوند متوسط اکسترا 7.00
 • بلوند روشن اکسترا 8.00 بلوند روشن اکسترا 8.00
 • بلوند خیلی روشن اکسترا 9.00بلوند خیلی روشن اکسترا 9.00
 • بلوند پلاتینه اکسترا 10.00بلوند پلاتینه اکسترا 10.00
 • بلوند پلاتینه خیلی خیلی روشن اکسترا 12.00بلوند پلاتینه خیلی خیلی روشن اکسترا 12.00
 • شرابی تیره (بادمجانی) 3.2شرابی تیره (بادمجانی) 3.2
 • قهوه ای ارغوانی متوسط 4.26قهوه ای ارغوانی متوسط 4.26
 • شرابی روشن 5.2شرابی روشن 5.2
 • بلوند شرابی تیره 6.2بلوند شرابی تیره 6.2
 • قهوه ای ارغوانی روشن 5.26قهوه ای ارغوانی روشن 5.26
 • مدیترانه ای 7.73مدیترانه ای 7.73
 • برزیلی 3.81برزیلی 3.81
 • مشکی پرکلاغی 1.1مشکی پرکلاغی 1.1
 • قهوه ای دودی تیره 3.1 قهوه ای دودی تیره 3.1
 • قهوه ای دودی متوسط 4.1 قهوه ای دودی متوسط 4.1
 • قهوه ای دودی روشن 5.1 قهوه ای دودی روشن 5.1
 • بلوند دودی تیره 6.1 بلوند دودی تیره 6.1
 • بلوند دودی متوسط 7.1 بلوند دودی متوسط 7.1
 • بلوند نسکافه ای روشن 8.17بلوند نسکافه ای روشن 8.17
 • بلوند دودی روشن 8.1 بلوند دودی روشن 8.1
 • بلوند دودی خیلی روشن 9.1 بلوند دودی خیلی روشن 9.1
 • بلوند دودی پلاتینه 10.1 بلوند دودی پلاتینه 10.1
 • بلوند دودی خیلی خیلی روشن 12.1 بلوند دودی خیلی خیلی روشن 12.1
 • قهوه ای موکا 6.71قهوه ای موکا 6.71
 • موناکو 5.43موناکو 5.43
 • هاوانا 6.03هاوانا 6.03
 • استوایی 4.05استوایی 4.05
 • قهوه ای تنباکویی متوسط 4.08قهوه ای تنباکویی متوسط 4.08
 • قهوه ای تنباکویی روشن 5.08قهوه ای تنباکویی روشن 5.08
 • بلوند تنباکویی تیره 6.08بلوند تنباکویی تیره 6.08
 • قهوه ای بژ روشن 5.31قهوه ای بژ روشن 5.31
 • بلوند بژ تیره 6.31بلوند بژ تیره 6.31
 • بلوند بژ متوسط 7.31بلوند بژ متوسط 7.31
 • بلوند بژ روشن 8.31بلوند بژ روشن 8.31
 • بلوند بژ پلاتینه 10.31بلوند بژ پلاتینه 10.31
 • قهوه ای شاه بلوطی تیره 3.76قهوه ای شاه بلوطی تیره 3.76
 • قهوه ای شاه بلوطی روشن 5.76قهوه ای شاه بلوطی روشن 5.76
 • بلوند شاه بلوطی تیره 6.76بلوند شاه بلوطی تیره 6.76
 • بلوند شاه بلوطی متوسط 7.76بلوند شاه بلوطی متوسط 7.76
 • قهوه ای زیتونی تیره 3.8قهوه ای زیتونی تیره 3.8
 • قهوه ای زیتونی متوسط 4.8قهوه ای زیتونی متوسط 4.8
 • قهوه ای زیتونی روشن 5.8قهوه ای زیتونی روشن 5.8
 • بلوند زیتونی تیره 6.8بلوند زیتونی تیره 6.8
 • بلوند زیتونی متوسط 7.8بلوند زیتونی متوسط 7.8
 • بلوند زیتونی روشن 8.8بلوند زیتونی روشن 8.8
 • بلوند زیتونی خیلی روشن 9.8بلوند زیتونی خیلی روشن 9.8
 • بلوند زیتونی پلاتینه 10.8بلوند زیتونی پلاتینه 10.8
 • بلوند زیتونی خیلی خیلی روشن 12.8بلوند زیتونی خیلی خیلی روشن 12.8
 • قهوه ای طلایی روشن 5.3قهوه ای طلایی روشن 5.3
 • قهوه ای فندقی روشن 5.74قهوه ای فندقی روشن 5.74
 • بلوند طلایی خیلی روشن 9.3بلوند طلایی خیلی روشن 9.3
 • بلوند شکلاتی متوسط 7.7بلوند شکلاتی متوسط 7.7
 • قهوه ای فندقی تیره 3.74قهوه ای فندقی تیره 3.74
 • بلوند طلایی متوسط 7.3بلوند طلایی متوسط 7.3
 • قهوه ای شکلاتی روشن 5.7قهوه ای شکلاتی روشن 5.7
 • قرمز ایرلندی 5.6قرمز ایرلندی 5.6
 • قرمز اناری 3.6قرمز اناری 3.6
 • قهوه ای فندقی متوسط 4.74قهوه ای فندقی متوسط 4.74
 • بلوند طلایی روشن 8.3بلوند طلایی روشن 8.3
 • بلوند شکلاتی تیره 6.7بلوند شکلاتی تیره 6.7
 • قرمز آتشین 6.6قرمز آتشین 6.6
 • بلوند طلایی تیره 6.3بلوند طلایی تیره 6.3
 • قهوه ای شکلاتی متوسط 4.7قهوه ای شکلاتی متوسط 4.7
 • قرمز رویایی 4.6قرمز رویایی 4.6
 • بلوند فندقی تیره 6.74بلوند فندقی تیره 6.74
 • بلوند عسلی تیره 6.34بلوند عسلی تیره 6.34
 • بلوند عسلی متوسط 7.34بلوند عسلی متوسط 7.34
 • بلوند عسلی روشن 8.34بلوند عسلی روشن 8.34
 • قهوه ای مسی متوسط 4.4قهوه ای مسی متوسط 4.4
 • قهوه ای مسی روشن 5.4قهوه ای مسی روشن 5.4
 • بلوند مسی تیره 6.4بلوند مسی تیره 6.4
 • پاییزی 7.40پاییزی 7.40
 • قهوه ای ماهاگونی تیره 3.5قهوه ای ماهاگونی تیره 3.5
 • قهوه ای ماهاگونی متوسط 4.5قهوه ای ماهاگونی متوسط 4.5
 • قهوه ای ماهاگونی روشن 5.5قهوه ای ماهاگونی روشن 5.5
 • بلوند ماهاگونی تیره 6.5بلوند ماهاگونی تیره 6.5
 • آنیکس 2.02آنیکس 2.02
 • قهوه ای بنفش 3.02قهوه ای بنفش 3.02
 • بورگاندی 4.02بورگاندی 4.02
 • برنزی 5.04برنزی 5.04
 • دارچینی 5.75دارچینی 5.75
 • کهربایی 6.437کهربایی 6.437
 • گردویی 6.738گردویی 6.738
 • رویال دایموند 10.123رویال دایموند 10.123
 • شامپاینی 10.136شامپاینی 10.136
 • متالیک 10.198متالیک 10.198
 • قهوه ای نسکافه ای متوسط 4.17قهوه ای نسکافه ای متوسط 4.17
 • بلوند نسکافه ای تیره 6.17بلوند نسکافه ای تیره 6.17
 • کاپوچینو 6.37کاپوچینو 6.37
 • تافی 7.47تافی 7.47
 • آیریش کرم 7.71آیریش کرم 7.71
 • کاراملی روشن 9.71کاراملی روشن 9.71
 • روشن کننده 0.00روشن کننده 0.00
 • وانیلی 12.01وانیلی 12.01
 • مرواریدی 12.16مرواریدی 12.16
 • کنفی آلپا 12.18کنفی آلپا 12.18
 • شنی صحرایی 12.31شنی صحرایی 12.31
 • ارکیده بنفش 6.200 ارکیده بنفش 6.200
 • ویولت 6.260 ویولت 6.260
 • صورتی باربی 6.603صورتی باربی 6.603
 • هلویی 8.600 هلویی 8.600
 • رز گلد 8.306 رز گلد 8.306
 • هفت رنگ (کورال) 8.212 هفت رنگ (کورال) 8.212
 • ارغوانی پاستل 6.721 ارغوانی پاستل 6.721
 • بیسکویتی 7.372 بیسکویتی 7.372
 • الیو 7.800 الیو 7.800
 • اسکای بلو 7.900 اسکای بلو 7.900
رنگ
موجودی 36 عدد
خرید تلفنی
دوست داشتن
نشان کردن
توضیحات

رنگ مو دوماسی 120 میل

ویژگی ها:

 • حاوی ویتامین C
 • ماندگاری بالا
 • حاوی آلوئه ورا
 • دارای نرم کننده مو

هاوانا 6.03
مدیترانه ای 7.73
برزیلی 3.81
استوایی 4.05
موناکو 5.43
روشن کننده 0.00
وانیلی 12.01
مرواریدی 12.16
کنفی آلپا 12.16
شنی صحرایی 12.31
قهوه ای نسکافه ای متوسط 4.17
بلوند نسکافه ای تیره 6.17
کاپوچینو 6.37
قهوه ای موکا 6.71
تافی 7.47
آیریش کرم 7.71
بلوند نسکافه ای روشن 8.17
کاراملی روشن 9.71
آنیکس 2.02
قهوه ای بنفش 3.02
بورگاندی 4.02
برنزی 5.04
دارچینی 5.75
کهربایی 6.437
گردویی 6.738
رویال دایموند 10.123
شامپاینی 10.136
متالیک 10.198
قهوه ای ماهاگونی تیره 3.5
قهوه ای ماهاگونی متوسط 4.5
قهوه ای ماهاگونی روشن 5.5
بلوند ماهاگونی تیره 6.5
قهوه ای مسی متوسط 4.4
قهوه ای مسی روشن 5.4
بلوند مسی تیره 6.4
پاییزی 7.40
بلوند عسلی تیره 6.34
بلوند عسلی متوسط 7.34
بلوند عسلی روشن 8.34
قهوه ای فندقی تیره 3.74
قهوه ای فندقی متوسط 4.74
قهوه ای فندقی روشن 5.74
بلوند فندقی تیره 6.74
قرمز اناری 3.6
قرمز رویایی 4.6
قرمز ایرلندی 5.6
قرمز آتشین 6.6
قهوه ای طبیعی اکسترا متوسط 4.7
قهوه ای طبیعی اکسترا روشن 5.7
بلوند طبیعی اکسترا تیره 6.7
بلوند طبیعی اکسترا متوسط 7.7
قهوه ای روشن اکسترا 5.00
بلوند تیره اکسترا 6.00
بلوند متوسط اکسترا 7.00
بلوند روشن اکسترا 8.00
مشکی اکسترا 1.00
قهوه ای تیره اکسترا 3.00
قهوه ای متوسط اکسترا 4.00
بلوند خیلی روشن اکسترا 9.00
بلوند پلاتینه اکسترا 10.00
بلوند پلاتینه خیلی خیلی روشن اکسترا 12.00
قهوه ای طلایی روشن 5.3
بلوند طلایی تیره 6.3
بلوند طلایی متوسط 7.3
بلوند طلایی روشن 8.3
بلوند طلایی خیلی روشن 9.3
مشکی پرکلاغی 1.1
قهوه ای دودی تیره 3.1
قهوه ای دودی متوسط 4.1
بلوند دودی تیره 6.1
قهوه ای دودی روشن 5.1
بلوند دودی متوسط 7.1
بلوند دودی روشن 8.1
بلوند دودی خیلی روشن 9.1
بلوند دودی پلاتینه 10.1
بلوند دودی خیلی خیلی روشن 12.1
قهوه ای زیتونی تیره 3.8
قهوه ای زیتونی متوسط 4.8
قهوه ای زیتونی روشن 5.8
بلوند زیتونی تیره 6.8
بلوند زیتونی متوسط 7.8
بلوند زیتونی روشن 8.8
بلوند زیتونی خیلی روشن 9.8
بلوند زیتونی پلاتینه 10.8
بلوند زیتونی خیلی خیلی روشن 12.8
قهوه ای شاه بلوطی تیره 3.76
قهوه ای شاه بلوطی روشن 5.76
بلوند شاه بلوطی تیره 6.76
بلوند شاه بلوطی متوسط 7.76
شرابی تیره (بادمجانی) 3.2
قهوه ای ارغوانی متوسط 4.26
شرابی روشن 5.2
بلوند شرابی تیره 6.2
قهوه ای ارغوانی روشن 5.26
قهوه ای بژ روشن 5.31
بلوند بژ تیره 6.31
بلوند بژ متوسط 7.31
بلوند بژ روشن 8.31
بلوند بژ پلاتینه 10.31
قهوه ای تنباکویی متوسط 4.08
قهوه ای تنباکویی روشن 5.08
بلوند تنباکویی تیره 6.08 

مقدار تخفیف
تعداد تخفیف شما بیش از
24 15% تا 82,368 تومان
72 18% تا 296,525 تومان
120 20% تا 549,120 تومان
320 25% تا 1,830,400 تومان
جزئیات محصول
102702

مشخصات

صادر کننده مجوز
سازمان غذا و دارو
کشور تولید کننده
ایران
شماره مجوز / بارکد
6260235285052

مرجع خاص

بارکد EAN-13
6260235285052
نظرات
بدون نظر

Leave a review

 • ارزش خرید:
 • کیفیت:
این کالا را با استفاده از کلمات کوتاه و ساده توضیح دهید.
16 محصولات مشابه در شاخه های مختلف:
خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند:

حساب کاربری

هدیه بگیریم

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورورد / ثبت نام

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست نشان شده ها ایجاد کنید.

ورورد / ثبت نام