20,000 تومان 23,000 تومان
 • مشکی 1.0مشکی 1.0
 • قهوه ای خیلی تیره 2.0قهوه ای خیلی تیره 2.0
 • قهوه ای تیره 3.0قهوه ای تیره 3.0
 • قهوه ای متوسط 4.0قهوه ای متوسط 4.0
 • قهوه ای روشن 5.0قهوه ای روشن 5.0
 • بلوند تیره 6.0بلوند تیره 6.0
 • بلوند متوسط 7.0بلوند متوسط 7.0
 • بلوند روشن 8.0بلوند روشن 8.0
 • بلوند خیلی روشن 9.0بلوند خیلی روشن 9.0
 • بلوند فوق العاده روشن 10.0بلوند فوق العاده روشن 10.0
 • قهوه ای متوسط قوی 4.00قهوه ای متوسط قوی 4.00
 • قهوه ای روشن قوی 5.00قهوه ای روشن قوی 5.00
 • بلوند تیره قوی 6.00بلوند تیره قوی 6.00
 • بلوند متوسط قوی 7.00بلوند متوسط قوی 7.00
 • بلوند روشن قوی 8.00بلوند روشن قوی 8.00
 • بلوند خیلی روشن قوی 9.00بلوند خیلی روشن قوی 9.00
 • مشکی پرکلاغی 1.1مشکی پرکلاغی 1.1
 • قهوه ای دودی تیره 3.1قهوه ای دودی تیره 3.1
 • قهوه ای دودی متوسط 4.1قهوه ای دودی متوسط 4.1
 • قهوه ای دودی روشن 5.1قهوه ای دودی روشن 5.1
 • بلوند دودی تیره 6.1بلوند دودی تیره 6.1
 • بلوند دودی متوسط 7.1بلوند دودی متوسط 7.1
 • بلوند دودی روشن 8.1بلوند دودی روشن 8.1
 • بلوند دودی خیلی روشن 9.1بلوند دودی خیلی روشن 9.1
 • بلوند دودی فوق العاده روشن 10.1بلوند دودی فوق العاده روشن 10.1
 • دودی بنفش متوسط 4.17دودی بنفش متوسط 4.17
 • دودی بنفش روشن 5.17دودی بنفش روشن 5.17
 • بلوند دودی بنفش تیره 6.17بلوند دودی بنفش تیره 6.17
 • بلوند دودی بنفش متوسط 7.17بلوند دودی بنفش متوسط 7.17
 • بلوند دودی بنفش روشن 8.17بلوند دودی بنفش روشن 8.17
 • بلوند دودی بنفش خیلی روشن 9.17بلوند دودی بنفش خیلی روشن 9.17
 • بلوند دودی بنفش فوق العاده روشن 10.17بلوند دودی بنفش فوق العاده روشن 10.17
 • بلوند مرواریدی متوسط 7.71بلوند مرواریدی متوسط 7.71
 • بلوند مرواریدی خیلی روشن 9.71بلوند مرواریدی خیلی روشن 9.71
 • قهوه ای زیتونی روشن 5.2قهوه ای زیتونی روشن 5.2
 • بلوند زیتونی تیره 6.2بلوند زیتونی تیره 6.2
 • بلوند زیتونی متوسط 7.2بلوند زیتونی متوسط 7.2
 • بلوند زیتونی روشن 8.2بلوند زیتونی روشن 8.2
 • بلوند زیتونی خیلی روشن 9.2بلوند زیتونی خیلی روشن 9.2
 • بلوند زیتونی فوق العاده روشن 10.2بلوند زیتونی فوق العاده روشن 10.2
 • قهوه ای طلایی روشن 5.3قهوه ای طلایی روشن 5.3
 • بلوند طلایی تیره 6.3بلوند طلایی تیره 6.3
 • بلوند طلایی متوسط 7.3بلوند طلایی متوسط 7.3
 • بلوند طلایی روشن 8.3بلوند طلایی روشن 8.3
 • بلوند طلایی خیلی روشن 9.3بلوند طلایی خیلی روشن 9.3
 • بلوند طلایی فوق العاده روشن 10.3بلوند طلایی فوق العاده روشن 10.3
 • بلوند بژ تیره 6.32بلوند بژ تیره 6.32
 • بلوند بژ متوسط 7.32بلوند بژ متوسط 7.32
 • بلوند بژ روشن 8.32بلوند بژ روشن 8.32
 • بلوند بژ خیلی روشن 9.32بلوند بژ خیلی روشن 9.32
 • بلوند بژ فوق العاده روشن 10.32بلوند بژ فوق العاده روشن 10.32
 • قهوه ای دارچینی روشن 5.364قهوه ای دارچینی روشن 5.364
 • بلوند دارچینی تیره 6.364بلوند دارچینی تیره 6.364
 • بلوند دارچینی متوسط 7.364بلوند دارچینی متوسط 7.364
 • نسکافه ای تیره 6.38نسکافه ای تیره 6.38
 • نسکافه ای متوسط 7.38نسکافه ای متوسط 7.38
 • شیر نسکافه 8.38شیر نسکافه 8.38
 • شکلاتی تیره 6.63شکلاتی تیره 6.63
 • شکلاتی روشن 8.63شکلاتی روشن 8.63
 • عسلی تیره 6.34عسلی تیره 6.34
 • عسلی متوسط 7.34عسلی متوسط 7.34
 • عسلی روشن 8.34عسلی روشن 8.34
 • شکلاتی کرم تیره 5.65شکلاتی کرم تیره 5.65
 • بلوند شکلاتی کرم متوسط 7.65بلوند شکلاتی کرم متوسط 7.65
 • کارامل تیره 6.063کارامل تیره 6.063
 • کارامل متوسط 7.063کارامل متوسط 7.063
 • کارامل روشن 8.063کارامل روشن 8.063
 • قهوه 6.651قهوه 6.651
 • کاپوچینو تیره 6.36کاپوچینو تیره 6.36
 • کاپوچینو متوسط 7.36کاپوچینو متوسط 7.36
 • کاپوچینو روشن 8.36کاپوچینو روشن 8.36
 • قهوه ای مسی روشن 5.4قهوه ای مسی روشن 5.4
 • بلوند مسی تیره 6.4بلوند مسی تیره 6.4
 • بلوند مسی متوسط 7.4بلوند مسی متوسط 7.4
 • بلوند مسی قرمز تیره 6.46بلوند مسی قرمز تیره 6.46
 • بلوند مسی طلایی متوسط 7.43بلوند مسی طلایی متوسط 7.43
 • برنز متوسط 4.60برنز متوسط 4.60
 • برنز روشن 5.60برنز روشن 5.60
 • بلوند برنز تیره 6.60بلوند برنز تیره 6.60
 • بلوند برنز متوسط 7.60بلوند برنز متوسط 7.60
 • قهوه ای تنباکویی روشن 5.58 قهوه ای تنباکویی روشن 5.58
 • بلوند تنباکویی تیره 6.58بلوند تنباکویی تیره 6.58
 • بلوند تنباکویی متوسط 7.58بلوند تنباکویی متوسط 7.58
 • قهوه ای فندقی روشن 5.53قهوه ای فندقی روشن 5.53
 • بلوند فندقی تیره 6.53بلوند فندقی تیره 6.53
 • آلبالویی تیره 5.66آلبالویی تیره 5.66
 • آلبالویی متوسط 6.66آلبالویی متوسط 6.66
 • آلبالویی روشن 7.66آلبالویی روشن 7.66
 • بلوند قرمز آتشین تیره 6.88بلوند قرمز آتشین تیره 6.88
 • بلوند قرمز آتشین متوسط 7.88بلوند قرمز آتشین متوسط 7.88
 • بادمجانی تیره 4.76بادمجانی تیره 4.76
 • قهوه ای بادمجانی روشن 5.67قهوه ای بادمجانی روشن 5.67
 • بلوند بادمجانی تیره 6.67بلوند بادمجانی تیره 6.67
 • بلوند بادمجانی متوسط 7.67بلوند بادمجانی متوسط 7.67
 • طلایی پلاتینه 12.3طلایی پلاتینه 12.3
 • مرواریدی پلاتینه 12.71مرواریدی پلاتینه 12.71
 • بژ پلاتینه 12.32بژ پلاتینه 12.32
 • زیتونی دودی پلاتینه 12.21زیتونی دودی پلاتینه 12.21
 • مسی بنفش پلاتینه 12.47مسی بنفش پلاتینه 12.47
 • شامپاینی 12.67شامپاینی 12.67
 • بلوند مسی بنفش خاص 12.48بلوند مسی بنفش خاص 12.48
شماره
موجودی 70 عدد
امکان خرید اینترنتی ندارم

اگر امکان خرید اینترنتی ندارید و یا قیمت عمده و بیشتر از موجودی فعلی برای خرید نیاز دارید:

گفتگو در تلگرام 

گفتگو در واتس‌اَپ

تماس تلفنی با 77840017-021

پیام ها و درخواست های شما توسط کارشناسان ما در ساعات و روزهای کاری بررسی و پاسخ داده می شود.

دریافت 12 امتیاز باشگاه مشتریان با خرید این کالا
بستن
توضیحات

رنگ مو آوایی 120 میل

رنگ مو آوایی 120 میل

رنگ موی آوایی ، رنگ مویی دایمی است که قادر می باشد رنگ فعلی موها را تغییر داده ، تیره تر و یا روشن تر نماید ف قدرت پوشش دهی آن بر روی موهای خاکستری عالی بوده و در شرایط متفاوت کاملا پایدار می باشد .
رنگ موی آوایی حاوی کراتین می باشد که باعث نرمی و ترمیم قسمت های آسیب دیده مو می شود و همچنین قدرت پوشانندگی ، ثبات و دوام ، این رنگ مو را منحصر به فرد نموده است .
فرمولاسیون مناسب از کشور آمریکا در رنگ آوایی ایجاد نتالیته زیبا و رویایی در مو میکند .
رنگ آوایی دارای طیف وسیعی از رنگ ها بوده بطوریکه رنگ های ارائه شده دارای تنوع ، جذابیت و قابل اجرا می باشد . رنگ آوایی 120 میل به نسبت1 به 1 با اکسیدان ترکیب می گردد که به مشتریان این امکان را میدهد تا در حداقل زمان ممکن و با کمترین هزینه ، بالاترین خدمت و بهترین نتیجه را بدست آورد .

نکته : برای رنگ های پایه 10 و 12 توصیه می شود در صورتی که پایه طبیعی مو از 7/0 تا 9/0 باشد نسبت ترکیب کرم رنگ با اکسیدان 1 به 2 باشد و از اکسیدان شماره 40 استفاده گردد .

 • برای رنگ های تیره از اکسیدان شماره 10 
 • برای روشن تر کردن تا 1 پایه از اکسیدان شماره 20 استفاده نمایید .
 • برای روشن تر کردن تا 2 پایه از اکسیدان شماره 30 استفاده نمایید .
 • برای روشن تر کردن تا 3 پایه از اکسیدان شماره 40 استفاده نمایید .
 • برای روشن تر کردن تا 5 پایه جهت رنگ های پایه 12 (بلوند خاص) از اکسیدان شماره 40 استفاده نمایید .

1) نحوه استفاده: محتوی یک تیوپ 120 میل رنگ موی آوایی را با 180 میل اکسیدان  6 یا 9 درصد در یک ظرف غیر فلزی ریخته و خوب بهم بزنید تا کاملا مخلوط شود .

طریقه آماده سازی :
2) رنگ کردن موها برای اولین بار :
ابتدا ساقه موها را از قسمت 2 سانت مانده به ریشه به رنگ اغشته کنید ، بعد از 20 دقیقه ریشه موها را نیز به رنگ آغشته نمایید .
(در صورت تمایل میتوانید از گرمای ملایم سشوار جهت سرعت در رنگ پذیری استفاده نمایید)

3) رنگ کردن موهای تازه رشد کرده :
ابتدا قسمت های تازه رشد کرده موها را رنگ کرده ، بعد از 20 دقیقه مکث بقیه قسمت های مو را به رنگ آغشته نموده و تایم رنگ را کامل کنید .

4) شستشو :
بعد از انجام مراحل فوق موها را با آب ولرم و شامپوهای خنثی شستشو دهید و جهت براقیت و نرمی مو ، از سرم موی آرگان آوایی و یا سرم دوفاز آوایی استفاده نمایید .

ویژگی ها :

 • درخشندگی عالی
 • کراتین موجود در رنگ موی آوایی باعث مراقبت از سلامت موی سر می گردد.
 • نرم کننده موجود در رنگ موی آوایی باعث پخش یکنواخت رنگ روی مو شده و همچنین باعث دوام بیشتر رنگ مو بر روی موی سر می شود .
 • با داشتن پیگمنت های فشرده رنگی لازم باعث پوشانندگی 100 % سفیدی موها می شود.

احتیاط :
قبلاز مصرف تست حساسیت بر روی پوست انجام شود .
جهت رنگ آمیزی ابرو و مژه استفاده نشود .

شامل رنگ های :

مشکی 1.0
قهوه ای خیلی تیره 2.0
قهوه ای تیره 3.0
قهوه ای متوسط 4.0
قهوه ای روشن 5.0
بلوند تیره 6.0
بلوند متوسط 7.0
بلوند روشن 8.0
بلوند خیلی روشن 9.0
بلوند فوق العاده روشن 10.0
قهوه ای متوسط قوی 4.00
قهوه ای روشن قوی 5.00
بلوند تیره قوی 6.00
بلوند متوسط قوی 7.00
بلوند روشن قوی 8.00
بلوند خیلی روشن قوی 9.00
مشکی پرکلاغی 1.1
قهوه ای دودی تیره 3.1
قهوه ای دودی متوسط 4.1
قهوه ای دودی روشن 5.1
بلوند دودی تیره 6.1
بلوند دودی متوسط 7.1
بلوند دودی روشن 8.1
بلوند دودی خیلی روشن 9.1
بلوند دودی فوق العاده روشن 10.1
دودی بنفش متوسط 4.17
دودی بنفش روشن 5.17
بلوند دودی بنفش تیره 6.17
بلوند دودی بنفش متوسط 7.17
بلوند دودی بنفش روشن 8.17
بلوند دودی بنفش خیلی روشن 9.17
بلوند دودی بنفش فوق العاده روشن 10.17
بلوند مرواریدی متوسط 7.71
بلوند مرواریدی خیلی روشن 9.71
قهوه ای زیتونی روشن 5.2
بلوند زیتونی تیره 6.2
بلوند زیتونی متوسط 7.2
بلوند زیتونی روشن 8.2
بلوند زیتونی خیلی روشن 9.2
بلوند زیتونی فوق العاده روشن 10.2
قهوه ای طلایی روشن 5.3
بلوند طلایی تیره 6.3
بلوند طلایی متوسط 7.3
بلوند طلایی روشن 8.3
بلوند طلایی خیلی روشن 9.3
بلوند طلایی فوق العاده روشن 10.3
بلوند بژ تیره 6.32
بلوند بژ متوسط 7.32
بلوند بژ روشن 8.32
بلوند بژ خیلی روشن 9.32
بلوند بژ فوق العاده روشن 10.32
قهوه ای دارچینی روشن 5.364
بلوند دارچینی تیره 6.364
بلوند دارچینی متوسط 7.364
نسکافه ای تیره 6.38
نسکافه ای متوسط 7.38
شیر نسکافه 8.38
شکلاتی تیره 6.63
شکلاتی روشن 8.63
عسلی تیره 6.34
عسلی متوسط 7.34
عسلی روشن 8.34
شکلاتی کرم تیره 5.65
بلوند شکلاتی کرم متوسط 7.65
کارامل تیره 6.063
کارامل متوسط 7.063
کارامل روشن 8.063
قهوه 6.651
کاپوچینو تیره 636
کاپوچینو متوسط 7.36
کاپوچینو روشن 8.36
قهوه ای مسی روشن 5.4
بلوند مسی تیره 6.4
بلوند مسی متوسط 7.4
بلوند مسی قرمز تیره 6.46
بلوند مسی طلایی متوسط 7.43
برنز متوسط 4.60
برنز روشن 5.60
بلوند برنز تیره 6.60
بلوند برنز متوسط 7.60
قهوه ای تنباکویی روشن 5.58
بلوند تنباکویی تیره 6.58
بلوند تنباکویی متوسط 7.58
قهوه ای فندقی روشن 5.53
بلوند فندقی تیره 6.53
آلبالویی تیره 5.66
آلبالویی متوسط 6.66
آلبالویی روشن 7.66
بلوند قرمز آتشین تیره 6.88
بلوند قرمز آتشین متوسط 7.88
بادمجانی تیره 4.76
قهوه ای بادمجانی روشن 5.67
بلوند بادمجانی تیره 6.67
بلوند بادمجانی متوسط 7.67
طلایی پلاتینه 12.3
مرواریدی پلاتینه 12.71
بژ پلاتینه 12.32
زیتونی دودی پلاتینه 12.21
مسی بنفش پلاتینه 12.47
شامپاینی 12.67
بلوند مسی بنفش خاص 12.48
واریاسیون آبی 0.10
واریاسیون دودی 0.11
واریاسیون نقره ای 0.88
واریاسیون سبز 0.22
واریاسیون بنفش 0.77
واریاسیون قرمز 0.33
روشن کننده 000

مشخصات
102703

مشخصات

کشور تولید کننده
ایران
بارکد / شماره مجوز
2162311160220065
صادر کننده مجوز
سازمان غذا و دارو
محتویات
یک تیوپ رنگ 120 میل + دستکش یکبار مصرف

مرجع خاص

بارکد EAN-13
2162311160220
نظر(1)
رتبه‌بندی کلی
5
1 نظر
کیفیت
(5)
ارزش خرید
(5)
کیفیت عالییییی

تجربه و نظر خود را درباره این محصول بنویسید

 • ارزش خرید:
 • کیفیت:
این کالا را با استفاده از کلمات کوتاه و ساده توضیح دهید.
مشاهدات اخیر

حساب کاربری

فهرست