آمواژ  Amouage

آمواژ Amouage

آمواژ Amouage

این شرکت بنا بر درخواست سلطان قابوس بن سعید آل سعید در سال 1983 در مسقط عمان توسط شاهزاده سید محمد تاسیس شد. سلطان قابوس دستور داد تا شرکتی برای حفظ سنت‌های عطرسازی عمان تاسیس کند و همچنین می‌خواست هدیه‌ایی ارزشمند و ارزنده‌ایی داشته باشد که هنگام مراجعه به کشور، به رهبران جهان اهدا کند. این شرکت خود را به عنوان یک برند سلطنتی معرفی می‌کند که به وضوح در روی برند آن یادآور مهر سلطنتی عمان باشد که نماد ملی عمان است و برخی دیگر شکل گنبد بزرگ سلطان قابوس، معروف‌ترین مسجد کشور را به خود می‌گیرند. با گذشت سالها آمواژ به یک برند بین المللی عطر تبدیل شد. به دلیل رایحه‌ی استثنایی خود را به عنوان یکی از گرانترین عطرهای جهان نیز شناخته شد. با این وجود عطر آمواژ توانست هویت بی‌نظیر خود را حفظ کرده و موقعیتی فوق العاده را در بین برندهای بین المللی بدست بیاورد. این امر تا حدود زیادی به نحوه استفاده آمواژ از عطرهای عربی و اسانس‌های گرانبهای محلی که شامل عود، مشک، ترد و چوب صندل در عطرهای آن است. مخلوط کردن این عطرهای عربی، عمق و ظرافتی را به نمایش می‌گذارد که منعکس کننده میراث و فرهنگ عرب است. آمواژ همچنین مجموعه‌ایی از عطرهای مردانه را ارائه می‌دهد که هر یک،  به منظور استفاده در مناسبت خاصی طراحی و تولید شده است.

فهرست